Michał Wiącek

PRAWNIK, Of Counsel

O mnie

Na zagadnienia prawne patrzę zarówno z perspektywy prawa polskiego, jak i unijnego.

Wspieram przedsiębiorców we wdrażaniu przepisów prawa unijnego w ich codziennej działalności, przygotowuję ich na zmiany prawne. Jestem w stanie pomóc podmiotom publicznym i prywatnym w różnych aspektach ich codziennego funkcjonowania w oparciu o regulacje unijne.

Lubię się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę szkolenia z zakresu prawa Unii Europejskiej, tłumacząc skomplikowane kwestie w przystępny i zrozumiały sposób.

Specjalizacje

Prawo Unii Europejskiej|Spory sądowe

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych, w szczególności z dziedzinie prawa handlowego i life science. Posiadam kompetencje do prowadzenia postępowań przed Sądem UE i Trybunałem Sprawiedliwości w sprawach skargowych i prejudycjalnych (m.in. prawo konkurencji, weterynaryjne, PROW, IP, spory odszkodowawcze z przewoźnikami lotniczymi na gruncie Konwencji Montrealskiej).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w butikowej kancelarii w Warszawie, odpowiadając za obsługę klientów francuskojęzycznych, a także jako pełnomocnik przed TSUE.

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie ukończyłem studia Droit européen et international des affaires na Université Paris Dauphine – PSL we Francji oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 r. przeprowadzałem badania naukowe jako research assistant na University of Alberta (Edmonton, Kanada).

Prowadziłem szkolenia dla przedsiębiorców oraz zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim, w tym zajęcia z języka francuskiego prawniczego.

Języki obce

j. francuski – w tym francuski prawniczy
j. angielski – w tym angielski prawniczy

Publikacje

Regularnie przygotowuję opinię o zgodności z prawem UE projektów aktów normatywnych. Publikuję artykuły naukowe, w 2020 r. ukazała się książka pt. „Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18”, której jestem współautorem: https://wydawnictwadrugie.pl/wydarzenia/procesy-frankowe-w-polsce/

Artykuły na blogu