Nowy ład, nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Czy założenie spółki może przynieść oszczędności w firmie?

Łukasz SzczepaniakPRAWNIK

Chaos organizacyjny związany z wprowadzeniem Nowego Ładu przybiera każdego dnia na sile. Zmiana goni zmianę, niepewność co do obowiązującego ustroju podatkowego jest coraz większa. Można zatem powiedzieć: miało być dobrze, a wyszło jak zwykle…

Wielu naszych Klientów prosi o porady jak przystosować się do nowych przepisów Nowego Ładu. W związku z tym, że nie mamy wpływu na ustrój podatkowy, doradzamy: trzeba wziąć byka za rogi. I tak jak w przypadku każdego innego wyzwania w przedsiębiorstwie, podejść do problemu konstruktywnie: poszukać legalnych optymalizacji podatkowych, skorygować swój biznes plan, zastanowić się, czy zmiana formy prowadzenia działalności może przynieść wymierne oszczędności.

Wpisem dotyczącym założenia spółki i optymalizacji podatkowych z tym związanych rozpoczynamy cykl artykułów, w których podpowiemy, jak zamortyzować negatywne skutki Nowego Ładu.

Z naszego artykułu dowiesz się:

  • co się zmieniło się w podatkach od 1 stycznia;
  • czy istnieje jedna, uniwersalna forma prawna, które będzie korzystna dla każdego?
  • jakie są spółki i ile każda z nich zapłaci fiskusowi.

Co zmieniło się od 1 stycznia?

Od stycznia 2022 roku polscy przedsiębiorcy są zmuszeni funkcjonować w zupełnie innych realiach prawnych, przede wszystkim w zakresie podatków jakie będą zobowiązani płacić fiskusowi. Nowe zasady obliczania jak i odliczania składki zdrowotnej, zmuszą polskie firmy, w tym te działające w branży e-commerce, do oddania jeszcze większej części swoich zarobków Państwu. 

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych będzie to oznaczać wzrost efektywnego obciążenia podatkowego o 9%, w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w ramach podatku liniowego, wzrost ten wyniesie 4,9%. Podstawą wymiaru składki będzie osiągany dochód. Nie sposób więc nazwać tego inaczej, jak ukrytym podatkiem dochodowym… 

Przedsiębiorcy rozliczający się w ramach „liniówki” od stycznia zapłacą nie 19%, a 23,9% podatku dochodowego. 

Zmiana formy prawnej odpowiedzią na Polski Ład

Należy więc zadać pytanie, czy wobec wchodzących w życie zmian polscy przedsiębiorcy są zupełnie bezradni? Otóż nie. Należy szukać wyjścia z każdej sytuacji, nawet tej bardzo niekorzystnej.

Optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej może okazać się przekształcenie w spółkę. Natomiast dla tych, którzy już w formie spółki działali – zmiana jej formy. Korzystne wobec nadchodzących zmian może być na przykład: spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Proszę jednak pamiętać, że wbrew popularnym video krążącym po Internecie, nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się wobec wszystkich przedsiębiorców. To, że w jednej firmie korzystnie wypadnie spółka komandytowo – akcyjna, wcale nie oznacza, że tak będzie w każdym przypadku.

Każda ze spółek charakteryzuje się swoją specyfiką i podjęcie decyzji o wyborze konkretnej z nich, jak i formie jej powstania (przekształcenie czy założenie nowej spółki i przeniesienie do niej działalności) wymaga uwzględnienia:

  • rozmiaru działalności;
  • poziomu przychodów,
  • specyfiki konkretnej branży;
  • czy też modelu biznesowego konkretnego e-commercu.

Spółka komandytowa – jakie korzyści i dla kogo? 

Spółka komandytowa jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W spółce wyróżniamy dwa typy wspólników. Komplementariusza – czyli wspólnika reprezentującego spółkę, odpowiadającego za jej zobowiązania, decydującego o codziennym funkcjonowaniu spółki oraz komandytariusza – wspólnika co do zasady biernego, którego udział w zysku z reguły jest odpowiednio mniejszy i który nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki. 

Nie taki CIT straszny jak go malują.

Od 2021 roku spółka komandytowa jest płatnikiem podatku CIT. Niemniej jednak to, co jeszcze niedawno powodowało, że spółkom komandytowym prorokowano powolne odejście w niebyt, obecnie może okazać się jej zaletą. Co do zasady zysk w spółce komandytowej jest opodatkowany podwójnie. Najpierw podatek dochodowy płaci spółka wg. stawki CIT 19% (duży podatnik – przychód powyżej 2 mln Euro) lub 9% (mały podatnik – przychód poniżej 2 mln Euro). Później wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od wypłacanego im przez spółkę zysku. 

Wspólnicy spółki komandytowej mogą jednak odliczyć od swojego podatku (jaki muszą zapłacić przy wypłacie zysku) podatek zapłacony przez samą spółkę:

a) komplementariusz może odliczyć całość podatku zapłaconego przez spółkę proporcjonalnie do jego udziału w zyskach – nie zapłaci więc podatku dochodowego przy spółce będącej dużym podatnikiem, a przy spółce z przychodami poniżej 2 mln Euro, podatek ten wyniesie 10%. 

b) komandytariusz z kolei – jeżeli jego udział w zysku nie będzie przekraczał 5% będzie mógł zwolnić z PIT 50% swoich przychodów z tytułu udziału w zysku w spółce.

Komplementariusz dodatkowo mimo obowiązku opłacania składek ZUS jak przedsiębiorca, będzie mógł skorzystać z ryczałtowego sposoby obliczania składki zdrowotnej. I to bardzo dobra nowina. Tym samym uniknie obowiązku proporcjonalnego płacenia składki w wysokości 4,9% lub 9% swojego dochodu.

Wybór spółki komandytowej oznacza pozostanie przy stawce opodatkowania jak na zasadach liniowych, z jednoczesną możliwością zminimalizowania kosztów Polskiego Ładu o brak proporcjonalnie naliczanej składki zdrowotnej przez komplementariusza. 

Dla kogo ta spółka? Rozwiązanie to wydaje się korzystne dla przedsiębiorców, którzy przyzwyczajeni są do stosunkowo prostej struktury przedsiębiorstwa, podejmowania większości decyzji samodzielnie. Wymaga jednak udziału drugiej osoby – komandytariusza. 

Spółka komandytowo-akcyjna – więcej formalności, ale i większe korzyści

Spółka komandytowo – akcyjna, tak jak spółka komandytowa, jest podatnikiem podatku CIT. Na podobnych zasadach jak w spółce komandytowej, komplementariusz będzie mógł rozliczyć swój podatek. Tym samym od części zysku jaki przypada mu ze spółki (sugerowany jak najwyższy udział komplementariusza w zysku) będzie mógł przy obliczaniu swojego podatku odliczyć podatek zapłacony już przez spółkę. 

Na tym nie koniec korzyści, w spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz, który jest osobą fizyczną nie podlega oskładkowaniu w ramach ZUS, nie płaci również składki zdrowotnej. Akcjonariusze również z samego faktu posiadania akcji, nie są zobowiązani do uiszczania co miesiąc składki zdrowotnej.

Spółka komandytowo-akcyjna jest rozwiązaniem bardziej skomplikowanym, ale dającym też więcej korzyści podatkowych. Nie jest to jednak forma dla wszystkich, przy jej wyborze konieczne jest uwzględnienie specyfiki biznesowej, wolumenu sprzedaży oraz struktury właścicielskiej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mały CIT, CIT estoński oraz świadczenia osobiste wspólników

Ciekawym rozwiązaniem jest również wybór spółki z ograniczona odpowiedzialnością. W przypadku tej spółki wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółkę reprezentuje zarząd, którego skład osoby można kształtować w sposób elastyczny. 

Spółka jest podatnikiem podatku CIT, przy czym w przypadku przychodów poniżej 2 mln Euro, stawka podatku wynosi 9%. Powyżej tej kwoty wynosi 19%. Wspólnicy przy wypłacie zysku również zobowiązani są zapłacić podatek od dywidendy. 

Warto wskazać, że to, ile podatku zapłaci spółka z o.o. zależy również od kosztów jakie wygeneruje. Im wyższe będą koszty, tym mniejsza kwota podatku do zapłaty. Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie spółki z o.o. prowadzającej działalność operacyjną, na rzecz której usługi świadczone będą przez wspólników jako przedsiębiorców na ryczałcie. W odniesieniu do branż, gdzie stawka ryczałtowego podatku jest niska, może być to rozwiązanie niezwykle korzystne, z punktu widzenia zmniejszenia obciążeń. Polecamy rozważenie takiego modelu.

Przepisy dają również możliwość odroczenia i zmniejszenia kwoty opodatkowania w ramach estońskiego CIT, przy spełnieniu szeregu wymogów ustawowych, wśród których kluczowymi są:

a) brak wypłat wypracowanego zysku na przestrzeni kolejno następujących po sobie 4 lat podatkowych,

b) reinwestowania zgromadzonego zysku będzie w dalszy rozwój działalności.

Świadczenia osobiste wspólników przewidziane w umowie jako sposób na zimniejszego obciążeń podatkowych.

Jakie jeszcze są plusy spółki z o.o.? Korzyści jakie płyną z wyboru spółki z o.o. to również możliwość uzyskania przez wspólników wynagrodzenia od spółki za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Wynagrodzenie takie opodatkowane jest na zasadach ogólnych. Nie jest jednak na chwilę obecną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne. Przy odpowiednim sformułowaniu umowy, wynagrodzenie wspólników do 120.000,00 zł (próg podatkowy), opodatkowane będzie 17% podatkiem dochodowym, z jednoczesnym brakiem składek ZUS i składki zdrowotnej. 

Jaką spółkę wybrać w jaki sposób ją utworzyć?

Każda z wymienionych spółek może zostać utworzona zarówno od podstaw (klasyczne założenie spółki) lub w wyniku przekształcenia z JDG lub innej spółki. Wybór sposobu utworzenia zależy już od charakteru prowadzonej działalności, wielkości przychodów, zatrudnienia, zawartych umów i wielu innych czynników. Jest to ważna decyzja biznesowa, która może przynieść wiele wymiernych korzyści finansowych.

Masz pytanie?

Napisz i sprawdź
jak możemy Ci pomóc

Podając swoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, a następnie przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.